Askalot

Komunitný systém otázok a odpovedí ďalšej generácie

Pýtajte sa otázky

Odpovedajte a diskutujte

Vyberte najlepšie odpovede


Čo je nové v Askalote?

  1. Významná publikácia o systéme Askalot

    Od roku 2017 sa systém Askalot používa nielen na našej fakulte, ale aj na Univerzite v Lugane (Švajčiarsko) a Univerzite v Novom Sade (Srbsko). Vďaka nasadeniu systému v troch rozličných prostrediach s rôznym počtom predmetov a študentov, sa nám v uplynulom období podarilo zrealizovať štúdiu, ktorá opisuje stále nový koncept CQA systémov využívaných pre podporu vzdelávania. Túto štúdiu sa nám podarilo zrealizovať najmä vďaka Vašim odpovediam na dotazník a vďaka mnohým vyriešeným otázkam - ešte raz ďakujeme za vyplnenie dotazníka a množstvo položených otázok a odpovedí, bez nich by takúto štúdiu nebolo možné vykonať.

    Výsledkom štúdie je publikácia Employing community question answering for online discussions in university courses: Students’ perspective, ktorá bola prijatá do medzinárodného časopisu Computers & Education (IF = 4.538).