Askalot

Komunitný systém otázok a odpovedí ďalšej generácie

Pýtajte sa otázky

Odpovedajte a diskutujte

Vyberte najlepšie odpovede


Čo je nové v Askalote?

 1. Nová verzia systému

  Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí na konci minulého akademického roka vyplnili dotazník o Askalote (ak by ste mali záujem, tak dotazník je Vám ešte stále k dispozícii). Získali sme vďaka nemu výbornú spätnú väzbu od celkovo 105 študentov, ktorú sme sa snažili v maximálnej miere zohľadniť v novej verzii Askalotu.

  1. Medzi výhodami Askalotu bolo najčastejšie uvádzané zapojenie učiteľov a rovnako ste ako nápad na zlepšenie najčastejšie uvádzali rozšírenie predmetov, ktoré sú v Askalote oficiálne podporované učiteľmi. Od akademického roku 2017/2018 sa nám vďaka Vašej spätnej väzbe podarilo dohodnúť podporu učiteľov pre 11 ďalších predmetov (medzi iným ZPRPR, PRPR, OOANS, ASS, FLP, SJ, ale aj nový predmet o webových technológiach WTECH).

  2. Navyše od tohto akademického roku Vám v Askalote na Vaše otázky o štúdiu môže odpovedať aj študijné oddelenie (v rámci 4 podkategórií pod hlavnou kategóriou Štúdium).

  3. Často ste v rámci spätnej väzby uvádzali aj zlepšenie informovania o posledných aktivitách v systéme. V prvom rade sme teda kompletne prerobili dashboard. Navyše k notifikáciám na Facebook sme doimplementovali aj okamžité posielanie mailových notifikácií. Vďaka tomu budete mať nielen Vy okamžitú informáciu o pridaní odpovede na Vašu otázku, ale navyše aj učitelia sa oveľa rýchlejšie dozvedia o pridaní novej otázky.

  Okrem týchto hlavných zmien sme spravili aj viacero funkcionálnych a UX vylepšení a odstránili niekoľko bugov.

  Ešte raz ďakujeme za spätnú väzbu a tešíme sa na Vaše nové otázky a odpovede v novom akademickom roku.